این سیاست مربوط به استفاده از فروشگاه اینترنتی یاسین دکوراتیو می‌شود.

ما اطلاعات فراهم شده از جانب شما را (نظیر آدرس پستی، تلفن، فکس، ایمیل و …)‌ جمع‌آوری می‌کنیم.

ما از اطلاعات شخصی شما استفاده می‌کنیم تا بتوانیم اطلاعاتی کارآمدتر در اختیار شما قرار دهیم و شما در بهبود خدمات که نهایتاً سازگارتر با نیازها شما می‌باشند، یاری دهیم.

ما اطلاعات شخصی شما را در اختیار دیگر فعالان بازار قرار نمی‌دهیم، مگر اینکه رضایت صریح شما را گرفته باشیم. اگر شما به ما رضایت نداده باشید، ما اطلاعات شما را به اشتراک نمی‌گذاریم.

ما از اطلاعات شخصی فراهم شده از جانب خودتان فقط برای اهدافی که شما توافق کرده‌اید، استفاده می‌کنیم.

شما این حق را دارید که یک رونوشت از اطلاعات شخصی فراهم شده از جانب خودتان داشته باشد.

شما این حق را دارید که ما را از هرگونه اصلاحیه یا بهنگام‌ رسانی درباره اطلاعات شخصی خود آگاه سازید.

شما این حق را دارید که با ما تماس بگیرید تا شما را از فروشگاه  و اشتراک خبرنامه حذف کنیم.

شما این حق را دارید که با ما تماس بگیرید و درخواست کنید که رضایت‌های قبلی شما برای اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصیتان با دیگر شرکت‌ها لغو شود.

از قسمت ارتباط با ما می توانید یک رونوشت از اطلاعات شخصی فراهم شده از جانب خودتان را دریافت کنید، از فروشگاه  و یا سرویس خبرنامه حذف شوید، رضایت خود را درباره به اشتراک گذاری اطلاعاتتان بازپس بگیرید، و یا هرگونه درخواست دیگری را با ما درمیان بگذارید.